Algemeen
Leerlingadministratie
Cijferregistratie
Absenties
Notities
Stageadministratie
Studiepuntenregistratie
Leerlijnontwikkeling
Onderwijsvormen
Berichten
Archief
Personeel
Rechten & beveiliging
Demonstratie
Beeldmateriaal
Informatie aanvragen
SSystem: Het leerlingvolgsysteem

Via het menu aan de linker zijde kunt u de verschillende onderwerpen raadplegen m.b.t. het leerlingvolgsysteem.

Personeel

Via de personeelsmodule kunnen de verschillende personeelsleden die gebruik maken van het systeem ingevoerd worden, zoals docenten, decanen, stagebegeleiders, etc. Bij het invoeren worden de personeelsleden ook gelijk ingedeeld in een gebruikersgroep en gekoppeld aan opleidingen en vakken. Hiermee wordt gezorgd dat men alleen toegang krijgt tot relevante gegevens waarvoor men bevoegd is.

Er zijn uiteraard ook verschillende overzichten beschikbaar waarmee de personeelsgegevens kunnen worden bekeken (handig voor collega's), en ook kunnen via deze module de inloggegevens van het personeel uitgeprint worden.
Copyright © 2019 Telasoft. Alle rechten voorbehouden.