Algemeen
Leerlingadministratie
Cijferregistratie
Absenties
Notities
Stageadministratie
Studiepuntenregistratie
Leerlijnontwikkeling
Onderwijsvormen
Berichten
Archief
Personeel
Rechten & beveiliging
Demonstratie
Beeldmateriaal
Informatie aanvragen
SSystem: Het leerlingvolgsysteem

Via het menu aan de linker zijde kunt u de verschillende onderwerpen raadplegen m.b.t. het leerlingvolgsysteem.

Leerlingadministratie

De leerlingenadministratie is opgezet om gemakkelijk en snel leerlingen te kunnen invoeren en muteren. Verschillende persoonsgegevens en contactgegevens kunnen bijgehouden worden, en daarnaast kunnen ook gegevens van contactpersonen (bijv. ouders of leerbedrijven) hier geregistreerd worden.

Ook wordt via deze module aangegeven welke opleiding de betreffende leerling volgt, waarbij het lesprogramma per leerling aangepast kan worden. Gegevens die hierbij ook worden geregistreerd zijn o.a. datum instroming, diplomering en status van de opleiding.

Via deze module kunnen verder uitgebreide overzichten van de ingevoerde leerlingen geraadpleegd worden en kunnen inloggegevens voor de leerlingen uitgeprint worden. Daarnaast is er ook een smoelenboek beschikbaar. De leerlingenadministratie bevat ook een mogelijkheid om gegevens uit andere systemen te importeren, via een speciale conversiemodule.

Copyright © 2019 Telasoft. Alle rechten voorbehouden.